آیا با درخواست طلاق از طرف زوج مهریه قسط بندی می شود؟

6 نمایش
0 دیدگاه

سلام، من در سال ۹۳ ازدواج کرده و در سال ۹۴ به طلاق رسیدم. مهریه ۵۰ ملیون است. من هیچ مالی به نام ندارم و سرباز هستم. اگر من درخواست طلاق کنم و درخواست اعسار بدم مهریه قسط بندی می شود؟ آیا پیش قسط هم تعلق می گیرد؟ حدودا چه مقدار؟ اگر زوجه مهریه اش رو به اجرا گذارد اون موقع باز هم قسط بندی می شود؟ پیش قسط هم صورت می گیرد؟ حدودا چقدر؟ چون اگر پیش قسط سنگین باشد دادنش خیلی سخت است برای من.

در صورتی که اثبات نمایید که توانایی مالی برای پرداخت مهریه ندارید قاضی بسته به درآمد ماهیانه تان پیش قسط و اقساط تعیین می نماید. با مطالبه مهریه از جانب زوجه نیز باز هم در صورت اثبات عدم توانایی مالی از جانب شما اقساط تعیین می شود.