آیا میتوان دادخواست مطالبه خسارت بابت شکایت واهی داد؟

594 نمایشجرایم علیه اموال

با سلام شخصی از من شکایت کیفری بابت تخریب شیشه مغازه اش کرد که در دادسرا قرار مجرمیت و در دادگاه حکم تبرئه برای من صادر شد.با توجه به اینکه قاضی مکان موبایلم را در روز وقوع حادثه اسعلام کرد و مشخص شد من آن روز اصلا در آن شهر نبودم و تهران بوده ام حال سوال من این است آیا می توانم بابت هزینه ایاب و ذهالب و وکیل و ایاب و ذهاب کفیلم که از شهر دوری آمدند ادعای خسارت کنم و آیا شاهدان ایشان دروغگو محسوب می شوند؟ ممنون از پاسخ شما

0

بله شما میتوانید در همان شعبه دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان داده و تمام خسارت وارده را از ایشان مطالبه نمایید.در صورتیکه محرز گردیده که شما در زمان حادثه در محل مذکور نبوده اید شهادت شهود پذیرفته نخواهد شد.

موفق باشید

دکمه بازگشت به بالا