آیا در صورت عدم پرداخت اقساط مهریه زوجه می تواند حکم جلب زوجه را بگیرد؟

8 نمایش
0 دیدگاه

با سلام

خانم بنده مهرشو گذاشته به اجرا می خواستم بدونم اگرپیش قسط و قسط بندی هم بکنن من نمی توانم پیش قسط و اقساط بدم چون بیکارم و در آمدی ندارم در این صورت خانومم می تونه حکم جلب منو بگیره و من  باید زندان برم

با تشکر

مهریه دینی است بر ذمه زوج و در صورتی که حتی توان پرداخت اقساط را نداشته باشد زوجه می تواند حکم جلب زوح را بگیرد.