آیا عدم توانایی مالی در پرداخت پیش قسط مهریه مجازات حبس خواهد داشت؟

17 نمایش
0 دیدگاه

با سلام برادرم الان در زندان هست ببدلیل عدم توانایی در پرداخت پیش قسط مهریه.اون مدتهاست که بیکاره.لطفا راهنمایی کنید وبه راهی پیش رو بزارید تا بتونه هرچه زودتر از زندان بیاد بیرون?

اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.لذا در صورت پرداخت پیش قسط و یا جلب رضایت شاکی میتوانند آزاد شوند.

موفق باشید