عدم حضور شهود در دادگاه اعسار و حضور آنها در مرحله تجدیدنظر خواهی

153 نمایش
0 دیدگاه

باسلام همسرم مهریه خود را به اجرا گذاشته بنده نیز در دعوای متقابل اعسار کردم  که به دلیل دیر آمدن شاهد های بنده دعوای اعسار بنده رد شد ومحکوم شدم حال میتوانم اعتراض کنم وپرونده به تجدید نظر برود واگر نظر دادگاه بدوی تایید شد آیا میتوانم در آن موقع دادخواست اعسار تقسیط بدهم خلاصه کلام میتوانم وقت کشی کنم یا میتوان هم اعتراض کنم برود تجدید نظر پرونده مهریه وهمزمان هم  درخواست اعسار تقسیط کنم راهنمائی کنید باتشکر

نسبت به حکم صادره در مرحله بدوی در خصوص مهریه امکان تجدیدنظر خواهی وجود دارد البته لازم به ذکر است مهریه حق قانونی زوجه است و تجدیدنظرخواهی تنها پروسه اجرایی کار را طولانی می کند در خصوص دادخواست اعسار نیز می توانید تجدیدنظرخواهی کرده و شهود در این مرحله حضور پیدا کنند.