شرایط و تعداد شهود در پرونده اعسار از مهریه

20 نمایش
0 دیدگاه

با سلام وخسته نباشید 

برای اعسار از هزینه دادرسی برای مطالبه مهریه وجو چند شاهد الزامی است؟ایا مرد باید باشند یا زن؟ودر جلسه دادگاه چند نفر باید بیایند؟وشرایط شهود چیست؟مثلا اگر دو نفر از شهود به دلیل سرباز بودن وکسبه بودن فقط امضاکنند وشماره تلفن خود را بنویسند ایا در دادگاه مورد پذیرش واقع می شود؟ودر جلسه اول دادگاه باید برده شوند فقط؟

با تشکر

وجود ۴ شاهد برای اداء شهادت در خصوص اعسار از مهریه الزامی است، شهود  می توانند تماما مرد و یا مثلا ۲ مرد و ۴ زن باشند که حضور تمام شاهدین در جلسه دادگاه برای اداء شهادت الزامی است که طبق ابلاغیه ای از طرف دادگاه برای اداء شهادت احضار می شوند. شرایط شهود نیز ۱- بلوغ ۲- عقل ۳- ایمان ۴- طهارت مولد (یعنی حلال زاده بودن شاهد) ۵- عدالت ۶- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی ۷- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا ۸- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی. و از طرفی محکومین به مجازات جنایی ، محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آن ها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد ، اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند ، اشخاص معروف به فساد اخلاق ، کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد و شهادت دیوانه در حال دیوانگی نی زپذیرفت نمی شود.