در صورتیکه زوج منزل مشترک را ترک کند زوجه چه اقدامی میتواند انجام دهد؟

31 نمایش
0 دیدگاه

همسرم ۳هفته از خانه رفته بعد از بحثی که بوده الانم اصلا ازش خبر ندارم درخواست تمکین داده من شکایت نکردم نمیدونم چیکار کنم دوست ندارم جدا شم

شما میتوانید ابتدا یک استشهادیه تنظیم نمائید و از همسایگان عدم حضور همسرتان را اثبات نمائید.سپس به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست مطالبه ی نفقه به طرفیت ایشان تنظیم نمائید که ادعای ایشان مبنی بر عدم تمکین شما رد شود.

موید باشید