چگونه می توان بعد از ۲۵ سال جرم قتل را اثبات کرد؟

265 نمایشقتل

بدلیل اختلاف بر سر تقسیم زمین و مسایل مادی، برادری را متهم به قتل مشکوک خواهر ناتنی که ۲۵ سال پیش اتفاق افتاده کرده اند و چند نفر از بستگان و یکی دو نفر غریبه هم شهادت داده اند،و متهم الان در قرار زندان به سر میبرد، ۱. آیا به قید وثیقه آزادی فرد امکان پذیر است؟ ۲. با وجود گذشت این همه سال از ماجرا چگونه می توانند اتهام را اثبات کنند؟ و آیا موضوع توطئه ای که در میان است به کار می آید؟ با تشکر

0

در مورد قبول وثیقه باید از شعبه مورد نظر سوال بفرمایید و اثبات جرم قتل نیز نیاز به ادله محکمه پسند دارد.

دکمه بازگشت به بالا