اقدام قانونی علیه بنگاهی در خصوص مطالبه وجه و کم کردن مساحت زمین بابت دیوارکشی چگونه میباشد؟

230 نمایشصورتمجلس تفکیکی

نزدیک به یکسال است یک آقای بنگاهی در شمال کشور به ادعای گرفتن پروانه ساخت از من پول گرفته و هیچ اقدامی نکرده . چندی پیش که با ایشان تماس گرفتم من را به دهیاری مربوطه ارجاع داد . دهیاری ابتدا زیر بار نمیرفت و سپس بیش از دو برابر پولی که پرداخت کرده ام را جهت صدور جواز مطالبه میکند . در ضمن آقای بنگاهی بابت دیوارکشی زمین هم پول گرفته و با کمتر از نصف مصالح مقرر زمین من را کوچکتر هم کرده . چه باید بکنم ؟

0

پاسخ به سوال شما نیاز به مشاوره حضوری با وکیل دارد.

دکمه بازگشت به بالا