انتشار اطلاعات فوق محرمانه توسط یکی از کارمندان چه مجازاتی خواهد داشت؟

0 دیدگاه

با سلام بنده در مدت کوتاهی پرسنل پیمانکاری وزارت دفاع بوده ام ولی در آن دوران آموزش حفاظت اطلاعات ندیده ام. بیش از ۷ سال از قطع همکاری بنده می گذرد. در سال ۹۴ در یک فروم اینترنتی ایرانی به درج یک خبر از سال ۱۳۸۵ پرداختم که صرفا آن را شنیده بودم ولی به اسناد آن دسترسی نداشته ام و صرفا شنیده بوده ام. بازپرس دادسرای امنیت درج این نوشته را مصداق انتشار اطلاعات فوق محرمانه نظامی تشخیص داده است. آیا از نظر قانونی این اتهام به بنده وارد است؟

0

بله به قوانین حفاظت بستگی خواهد داشت و ندانستن دلیل نمیشود که فرد خاطی مجازات نشود و به دلیل انتشار اطلاعات محرمانه مجازات خواهید شد.

دکمه بازگشت به بالا