اگر ملک مشاع تفکیک شده باشد میتوان برای رفع تصرف اقدام کرد؟

19 نمایشافراز و تفکیک
0 دیدگاه

با سلام. ما ی ملک مشاعی به نام پدربزرگم داریم. پدر بنده و عموهام همگی فوت کردن.پسرعموی من به اسم علی درخواست ثبت یک مقدار داست که من اول شکایتش کردم و بعد توافق شفاهی کردیم و ذضایت بهش دادم. الان که من میخوام به همون مقدار ثبت کنم برادر پسرعموم به اسم غلام از من شکایت کرده و جلوی کارمو گرفته. خود این اقای غلام دو تیکه از همین زمین مشاع رو فروخته. ایا با توجه به اینکه من قبلا به برادر این اقا رضایت دادم میتونم الان از خود این اقا شکایت کنم؟

در صورتیکه ملک مشاع تفکیک شده باشد ایشان میتوانند برای فروش سهم خود اقدام کنند ولی اگر ملک تفکیک نشده باشد  مشاعی باشد میتوانید علیه خود ایشان شکایت و برای رفع تصرف اقدام کنید.