اگر مدارک صورتمجلس تفکیکی آتش گرفته باشد برای دریافت رونوشت باید به کجا مراجعه کرد؟

329 نمایشصورتمجلس تفکیکی

با سلام اینجانب ملک خودم را دارم میفروشم و برای اخد صورتمجلس تفکیکی به اداه ثبت کن رفتم. آنها اعلام نمودند که بدیلی آتش سوزی چند سال پیش تمامی اسناد در آتش سوخته و معدوم شده است. سوال بنده اینست از کجا بایستی صورتمجلس تفکیکی مربوط به ملک خودم را دریافت کنم

0

در صورتیکه از طریق اداره ثبت کن به نتیجه نرسیده اید باید برای دریافت صورتمجلس تفکیکی خود به اداره ثبت کل مراجعه کنید که متعاقبا باید نامه داشته باشید.

دکمه بازگشت به بالا