اگر فردی بگوید فلان کس را بکشد معاونت در جرم میباشد؟

198 نمایشقتل

در تبصره ماده۱۲۶ ق.م.ا به اقتران زمانی اشاره شده… این اقتران زمانی چه مقدار میباشد؟فی المثل: اگر علی به حسن بگوید برو فلان کس را بکش و حسن بعد از یک سال فلان کس را بکشد بازم معاونت در جرم هست یا نه؟ اقتران زمانی چقدر میباشد؟ ممنون

0

خیر جمله ای که میفرمائید اصلا معاونت در جرم محسوب نخواهد شد و فرد اعلام کننده نیز مجازات نخواهد شد و معاون جرم فردی است که اسباب و لوازم ایجاد جرم را فراهم کند و یا برنامه ریزی کند و اینکه بگوید برو فلان کس را بکش معاون جرم محسوب نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا