تخریب دیوار تاسیسات در پارگینگ توسط یکی از واحدها مجازات دارد؟

518 نمایشتخریب اموال

با سلام واحترام همسایه طبق پایین برای بازی کردن پینگ پنگ در حال تخریب دیوار تاسیسات پارگینگ دارد میباشد با عنایت به اینکه مقدار مساحت این تاسیسات در تقسیم نامه اومده لطفا بفرمایید کجا مراجعه کنم و چه دادخواستی تنظیم نمایم

0

یعنی یکی از مالکین در حال تخریب دیوار مشاعی ساختمان میباشد؟ ایشان اجازه این کار را نخواهند داشت و حتما میتوانید تقاضای تامین دلیل از طریق شورای حل اختلاف کنید.

دکمه بازگشت به بالا
رزرو مشاوره با وکیل ۸۷۱۳۲۷۷۷ - ۰۲۱