اگر قرارداد کار مدت داشته باشد میتوان زودتر ترک کار کرد؟

384 نمایشقرارداد کار
0 دیدگاه

قصد استعفا از کارم را دارم. ولی در قرارداد کاریم نوشته شده باید ۲ ماه از زمان استعفا بگذره تا بتوانم استعفا بدهم. در غیر این صورت باید دو برابر حقوق دریافتی خسارت بدهم. می خوام بدونم من قانونا با توجه به این قانون من نمی تونم زود تر مثلا در عرض دو هفته ترک کار داشته باشم یا نه؟؟

0

خیر نمیتوانید با توجه به اینکه در قرارداد کار تعیین شده است زودتر از موعد برای ترک کار اقدام نمائید.

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان