اگر سند تفکیکی صادر شده باشد مالک میتواند پارکینگ مزاحم ایجاد کند؟

530 نمایشصورتمجلس تفکیکی

با عرض سلام پیش از صدور سند تفکیکی و صدور پایان کار شهرداری اقدام به معامله یک واحد آپارتمان با پارکینگ اختصاصی نموده ام . آپارتمان ده واحده بوده و طبق پروانه ساخت هر ده واحد دارای یک پارکینگ مجزا و بدون مزاحم هستند . علی الظاهر سازنده و مالک اصلی آپارتمان (صاحب سند زمین و پپمانکار) قصد تغییر کاربری دو دهنه پارکینگ را داشته و برای رفع کمبود قصد ایجاد پارکینگ مزاحم دارد . آیا قانونا مجاز به چنین اقدامی هست ؟

0

خیر در صورتیکه سند تفکیکی اخذ شده باشد و واحدها فروخته شده باشند مالک دیگر حق ایجاد پارکینگ مزاحم را نخواهد داشت و در این صورت مالکین میتوانند علیه ایشان شکایت کنند.

دکمه بازگشت به بالا