آیا حقوق کسب و پیشه به کارگر مغازه تعلق خواهد گرفت؟

367 نمایشحق کسب وپیشه

باسلام. چنانچه مالک مغازه‌ای شخص دیگری‌را بعنوان شریک‌نزد‌خود‌آورده و چندین سال مشترکاً کسب درآمد کنند،آیا آن شخص در هر صورت میتواند ادعای هرگونه حقی نماید؟ باتشکــــر از پاسخهای قبلی

0

اگر منظورتان حقوقی از قبیل حق کسب و پیشه و حق سرقفلی میباشد خیر کارگر نمیتواند هیچگونه حقی را مطالبه نماید.

دکمه بازگشت به بالا