اگر قرارداد کارم با شرکت تمام شود میتوانم با مشتری های شرکت قرارداد ببندم؟

361 نمایشقرارداد کار
0 دیدگاه

با سلام بنده با یک شرکتی قرارداد کاری داشته و بعد از از دوماه فسخ شده است. بندی در قرارداد ذکر شده مبنی بر عدم همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف معامله با شرکت در مدت قرارداد و بعد از آن. شرکت از نوع فروش محصول بوده و با پخش کنندگانی فعالیت تجاری دارد. آیا این بند از نظر حقوقی صحیح میباشد (زیرا نام این اشخاص حقیقی و حقوقی ذکر نشده است). درصورتی که در آینده بنده شرکتی تاسیس و با این پخش کنندگان وارد همکاری شوم، قابل پیگیری توسط کارفرما خواهد بود؟ اگر یکی از کارمندان شرکت استعفا داده و با شرکتی که بنده تاسیس کردم وارد فعالیت شود چطور؟ درضمن بنده هیچ آشنایی با این اشخاص حقیقی و حقوقی در مدت قرارداد پیدا نکرده ام و در آینده احتمال همکاری با آنها بطور ناخواسته خواهد بود.

0

خیر قابل پیگیری از جانب کارفرما نخواهد بود و شما میتوانید در زمانی که دیگر با شرکت فعالیتی ندارید با این افراد به همکاری بپردازید.

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان