آیا صاحب زمین میتواند حق عبور اهالی روستا از زمین خودرو را مسدود کند؟

814 نمایشحق انتفاع و ارتفاق
0 دیدگاه

سلام بنده صحب زمین کشاورزی به مساحت دو هکتار هستم که در گوشه ای از این زمین که هم اکنون کشت میشود منزل من واقع شده است و قبلا مردم در این زمین به صورت فصلی برای دسترسی به زمین های خودشان از زمین من رد میشدند تا اینکه من الان یک خانه در آن ساخته ام و امکان رد شدن آنان وجود ندارد و از بنده شکایت کرده اند ایا دادگاه ممکن است من را محکوم کند و این در حالیست که راه های دیگری هم برای دسترسی به زمینهایشان دارند و تمام زمینهای منطقه دیم است. با تشکر

0

باید دید که این اهالی راه دیگری برای عبور و مرور دارند یا خیر و آیا حق ارتفاقی داشته اند یا خیر.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
دکمه بازگشت به بالا