اخراج کارگر پس از ۱۵ سال سابقه کار و قرارداد متوالی با یک شرکت امکان پذیر است؟

424 نمایشقرارداد کار
0 دیدگاه

اگر کارفرما به هر دلیلی پس از ۱۵سال سابقه ، کارگری را اخراج نماید، حق سنوات به چه صورت تعیین میگردد؟ با توجه به اینکه کارگر بدلیل شرایط سنی امکان استخدام در هیچ شرکتی را ندارد.

0

حدودا به ازای هر سال یک میلیون تومان سنوات به کارگر تعلق خواهد گرفت البته باید دید حقوق کارگر چقدر میباشد.

دکمه بازگشت به بالا