مطرح نمودن دعوای مالی و اختلاف خانوادگی از چه طریقی امکان پذیر است؟

226 نمایشقرارداد موقت

با سلامبه یکماه و نیم ایشان کلید خانه را ازمن گرفته و با برادرناتنی اش(که مطمئن نیستم برادرش باشد)دست به یکی کرده و مرا مجبور به ترک خانه با دعواهاو پرخاشگریهای گوناگون کرده اند…م خودشان ضمنا تمام فاکتورهای خرید کالا و قولنامه را نیز (در اثر اغفال ودلسوزی و دوست داشتن من)بنام خودشان ثبت نموده اند.میخواستم از حضورتان استدعا کنم مرا درحل این مشکل و بحران راهنمایی فرمائید.زیرا که شب و روزم در حسرت و اعصاب خوردی و پشیمانی از این عمل بی فکری هستم وضرر نزدیک به ۲۵ میلیون تومانی را که تنها سرمایه و ده زندگی ام بود را دیده ام. -اراد علی کردی من دوماه پیش از یک خانومی که مطلقه بود خوشم امد(دریک دیدار) و بعد از دوسه هفته به ناگاه ایشان مرا به مغازه لوازم خانگی بردند و بلحاظ دوست داشتن من وسواستفاده از این امر، کلی جنس بصورت قسطی برداشته و حتی خانه ای را اجاره کردیم(مرا درمقابل عمل انجام شده قرارداد)..حال با وجود نزدیک

0

در صورتیکه خانه به شما اجاره شده باشد میتوانید ضمن بیرون کردن آنها از منزل برای استرداد وسایلی که خریداری کرده اید اقدام کنید. اگر بیرون نرفتند باید شکایت تصرف عدوانی کنید.

دکمه بازگشت به بالا