اگر پولی اشتباهی واریز شود میتوان برای استرداد آن اقدام کرد؟

154 نمایشجرایم علیه اموال

سلام. من مدتی با خانمی دوست بودم و برای ایشان طی چند مرحله تا ۶ میلیون پول کارت به کارت کردم آیا راهی هستش که بتونم پولمو پس بگیرم.

0

خیر پرداخت وجه به معنای بدهی شما به ایشان میباشد مگر اینکه رسید و یا چک و سفته داشته باشید.

دکمه بازگشت به بالا