ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر چه تبعاتی دارد؟

92 نمایشازدواج مجدد

با سلام و احترام اگر مردی بدون اجازه همسر اول مبادرت به صیغه زنی دیگر نماید آیا قانون به زن اول حق طلاق می دهد

بله در این صورت زن اول میتواند با اثبات ازدواج موقت شوهر خود برای طلاق اقدام نماید.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
دکمه بازگشت به بالا