اگر پدرم بخواهد به دلیل ازدواج مجدد مادرم را طلاق بدهد چه حقوقی به مادرم تعلق میگیرد؟

105 نمایشازدواج مجدد

با سلام و عرض ادب.پدرم هفت سال پیش ازدواج مجدد نمودند. اما مادرم با تعهدی که قرار شده ماهانه پدرم پنجاه درصد حقوقش به خانواده اولش بده رضایت داد.این تعهد در دفتر اسناد رسمی نوشته شد.بعد از گذشت هفت سال مادرم متوجه شد پدرم پنجاه درصد حقوق واریز نمی نماید شکایت نمود.اما پدرم با شکایت مادرم درخواست طلاق مادرم داده.اگر مادرم را طلاق دهد مادرم آن پنجاه درصد یا مبلغی که بتواند جبران زندگی خود و فرزندانش شود بهش تعلق میگیرد؟یا فقط مهریه وقفه شمالش میشود؟با تشکر

خیر الباقی آن قابل مطالبه نمیباشد و در صورتیکه پدر شما قصد طلاق مادرتان را داشته باشند باید نفقه و مهریه و اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی را پرداخت کنند.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
دکمه بازگشت به بالا