حفاری غیر مجاز چقدر مجازات خواهد داشت؟

برائت برای حفاری غیر مجاز به چه صورت است؟؟

0

مجازاتی که در نظر گرفته میشود تکمیل نمودن حفاری و جزای نقدی میباشد.

دکمه بازگشت به بالا