اگر بعد از ازدواج مجدد جهیزیه دیگری تهیه شده باشد سیاهه قبلی اعتبار دارد؟

143 نمایشازدواج مجدد

سلام همسر بنده در دادگاه شکایت کرده و درخواست استرداد جهیزیه نموده.حال که درخوایت طلاق نداده این شکایت چه مفهومی دارد? لازم به ذکر است ما سال ۹۳ از هم جدا سدیم و من همه چیز را دادم به ایشان در قبال معریه. و بعد دوباره ازدواج کرده و اجناس را خریدیم. حال ایا سیاهه جهیزیه سابقش مشمول می شود یا خیر. با تشکر

اگر جهیزیه همان نباشد و بتوانید اثبات کنید دیگر سیاهه جهیزیه اعتباری نخواهد داشت لذا میتوانید عنوان کنید که در قبال مهریه بوده است.

دکمه بازگشت به بالا