آیا میتوان بر خلاف قرارداد اصل مدرک فرد را نگهداری کرد؟

214 نمایشقرارداد موقت

بنابر قرارداد بین من و موسسه اعزام دانشجو به خارج هیچ تعهدی مبنی بر اجازه نگهداشتن اصل مدارک متقاضی توسط موسسه وجود ندارد با این حال ۷ماه مدارک تحصیلی بنده را نگه داشتن. باید شکایت کنم؟؟؟ به هیچ وجه مدارک رو نمیدن

0

بستگی به قرارداد شما خواهد داشت لذا اگر در قرارداد ذکر شده باشد که اصل مدرک نگه داشته میشود نمیتوانید اعتراضی کنید.

دکمه بازگشت به بالا