آیا کارمند میتواند به جابه جایی در اداره اعتراض کند؟

190 نمایشروابط کار و کارگری

باسلام بنده در یکی از ادارات دولتی مشغول بکار میباشم. معاونت اداره بارها و بارها ما را در اتاقهای اداره جابجا کرده و بعضی همکاران را ۱۰ بار جابجا کرده و این موضوع مکرر ادامه دارد و مشکلاتی در انجام کارها بوجود آورده است. آیا میتوان بدلیل اخلالی که این کار در انجام امور اداری ایجاد میکند در صورتی که باز هم از ما بخواهد جابجا شویم امتناع نماییم؟؟ آیا این موضوع تمرد از دستور مافوق محسوب میشود ؟؟

0

خیر کارمند موظف است دستورات معاون اداره را اطاعت کند و اگر هم مشکلی ایجاد شود شما مسئولیتی نخواهید داشت.

دکمه بازگشت به بالا