اگر شاکی رسید را مفقود کرده باشد چگونه میتواند وجه را از صندوق دادگاه دریافت کند؟

199 نمایشجرایم علیه اموال

سلام.خسته نباشید. بنده بابت پرونده ای در دادگاه که شاکی۳۰میلیون به حساب دادگاه واریز کرده است.من رسید رو گم کرده ام. چطور میتوانم پول خود رو از حساب دادگاه بگیرم؟

0

در صورتیکه شاکی وجه را به صندوق دادگستری واریز کرده باشد شما میتوانید با صدور حکم قطعی به اجرای احکام مراجعه نمائید و مدارک شناسایی خود را ارائه دهید.

دکمه بازگشت به بالا