آیا داماد میتواند به دلیل اینکه پدر زن مانع دیدار زن میشود شکایت کند؟

82 نمایشممانعت از حق
0 دیدگاه

با سلام.بنده دوسالی است که عقد کردیم ولی هنوز عروسیمون نشده.و در دوران نامزدی هستیم.پدر زن من دائما درزندگی مون دخالت میکنه و حتی یک ماهی میشه که تلفن رو از دست خانومم گرفته و نمیگذاره حرف بزنیم.و میگه میخوام طلاقش بگیرم ازت.اگر من دخالت های پدر زنمو ثابت کنم میتونم ازش شکایت کنم؟

همسر شما در صورتیکه پدرش نگذارد به شما تلفن بزند باید علیه پدرش شکایت کند و شما نمیتوانید برای شکایت علیه پدر زن اقدام کنید.