آیا کارمند میتواند اداره را مجبور به قبول انتقالی کند؟

234 نمایشقرارداد کاری - استخدامی

باسلام :من کارمندرسمی دولت درشهرتبریزمی باشم وخانمم کارمندپیمانی دولت درشهرمرند می باشدحال درخواست انتقال به تبریز روداده ایم که اداره مذکورباانتقال خانمم ازمرندبه تبریزمخالفت می کنندبی زحمت راهنمایی بفرمایید

0

متاسفانه نمیتوانید کاری کنید و انتقال کارمند صرفا با نظارت اداره کارگزینی بر اساس ظرفیت در اداره میباشد.

دکمه بازگشت به بالا