بهره برداری مشارکت کننده از ساختمان بدون اجازه مالک چگونه است؟

71 نمایشجرم تصرف عدوانی
0 دیدگاه

با سلام. ما یک قطعه ملک رو با کاربری تجاری و پارکینگ طبقاتی به مشارکت داده بودیم که، در قرار داد مشارکت هیچگونه حق بهره برداری از پارکینگ قبل از تحویل پروژه به ایشون داده نشده. ولی ایشون دوسال و نیم هست که بصورت یکطرفه از پارکینگ مزبور بهره یرداری میکنند. و هم اکنون که ما درصدد مسترد داشتن پارکینگ برآمده ایم ایشون به شدت مقاومت میکنند. لازم به ذکر هست که وقت قرارداد به پایان رسیده و پروژه نا تمام هست و ایشون در مدت تخلف مجازشون که در قرار داد اصلی در نظر گرفته شده بود هستند. و ما برای دو دانگ از ملک طبق طبق قرارداد به ایشون وکالت بلاعزل دادیم، اکنون سوالی که دارم اینه که آیا ما اگر پارکینگ مزبور رو که ملک شخصیمونه به زور تصرف کنیم و جلوی بهره برداری ایشونو بگیریم ایشون میتونن از ما شکایت کنن؟ آیا هم اکنون که بدون اجازه ما توسط دیگری از اونجد بهره برداری میشه، بهره برداری از مال غیر محسوب میشه؟ و آیا ما میتونیم شکایت کیفری از ایشون کنیم؟

خیر موردی که شما وکالت داده اید را میتوانید خودتان شخصا انجام دهید و ایشان نیز نمیتوانند شکایتی کنند لذا باید دید مورد وکالت چه بوده است.