اگر قرارداد کار تمام شود کارگر میتواند استعفا دهد؟

381 نمایشقرارداد کار
0 دیدگاه

سلام بنده در یک شرکت کار میکنم که در قرارداد موجود فی مابابین ذکر شده د ر صورتیکه کارپذیر بخواهد استعفا دهد استعفای خود را باید یک ماه اعلام کند، و در بند دیگری ذکر شده که کارپذیر در صورتیکه قصد ترک کار را داشته باشد حداقل دو ماه قبل باید اعلام نموده و در واگذاری کارهای خود به شخص جدید رضایت کارفرما را جلب نماید. با توجه به اختلاف شدیدی که بین ما وجود داره، بنده استعفای خودم رو اعلام کردم ولی با استعفای بنده موافقت نکردن یعنی هیچ جوابی برام نیومده و به صورت شفاهی اعلام شده ک موافقت نمیشود و باید بیشتر از دو ماه بمونم تا تصمیم گیری کنن میخواستم بدونم چیکار میتونم بکنم از لحاظ قانونی حتی نمیخوام یک روز هم تو این شرکت بمونم لطفا راهنماییم کنین

0

در صورتیکه قرارداد کار اتمام شده باشد دیگر ملزم به ادامه کار نیستید ولی در صورت ترک کار باید موافقت کارفرما را جلب کنید.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
دکمه بازگشت به بالا