گواهی سلامت بکارت زن را از کجا باید دریافت کرد؟

103 نمایشجرایم پزشکی
0 دیدگاه

ایا مرد میتواند هنگام طلاق (توافقی یا غیر توافقی)زن ادعاکند که زنش باکره است تا از او گواهی سلامت بکارت بخواهد?گفته میشه که در طلاق توافقی اگر زن ادعا کند که بکارت ندارد باید گواهی سلامت بکارت داشته باشد.میخام بدونم در طلاق غیر توافقی مرد این حق را دارد که از زنش درخواست گواهی سلامت بکارت بکند?

اگر زن ادعا کند که باکره نیست باید گواهی عدم بارداری ارائه کند و اگر بگوید باکره است باید گواهی سلامت بکارت ارائه کند.