اگر خسارت دیرکرد در قرارداد تعیین نشده باشد میتوان مطالبه کرد؟

91 نمایشقرارداد پیمانکاری
0 دیدگاه

باسلام همسر بنده داربست فلزی دارند و از تاریخ ابان ماه ۹۵ برای سر در یک روستا که به عهده ی یک پیمانکارهست داربست بستن تا به امروز البته ذکر کنم ایشون قرار داد بستن و مقدارهزینه و متراژ ذکر شده اما تا به امروز مبلغ خیلی کمی به ایشون پرداخت شده و همسرم هرچقد به پیمانکار درخواست پول میکنن،پیمانکار از دادن پول و به بهانه نداشتن گول از اینکار سر باز میزنندفاکتور همسرم تا به امروز نزدیک ۴۰ میلیون شده اما نمیدن حالا می خوام ببینم ایشون شکایت کنن؟؟؟با شکایت کردن به پولشون میرسن؟

در صورتیکه همسر شما قرارداد دارند میتوانند با استناد به قرارداد به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست الزام به ایفای تعهد به طرفیت شخض پیمانکار تنظیم  کنند لذا اگر خسارت دیرکرد هم تعیین شده باشد قابل مطالبه است.