بیمه مسئولیت در منزل صادر خواهد شد؟

306 نمایشبیمه مسئولیت عمومی

با سلام ، اینجانب جهت پرستاری از مادرم که بیمار است ، خانمی را استخدام کردم بطور روزانه که از مادرم مراقبت نماید این خانم مدت ۵ ماه از مادرم مراقبت نمود ولی متاسفانه با سهل انگاری زمانی که داشت در آشپزخانه چایی دم میکرد لباسش به دهانه کتری گیر مینماید و کتری و قوری آب جوش به سمت بدن ایشان پرت میشود و ایشان دچار سوختگی شدید حدود ۲۵ الی ۳۰ درصد میشود . من موقع این اتفاق خواب بودم که با جیغ ایشان از خواب پریده و به آشپزخانه رفتم و آب خنک به روی ایشان ریختم و سپس ایشان را به بیمارستان بردم تمام هزینه های بیمارستان ایشان را پرداخت کردم و در حال حاضر هم هزینه های درمانی و دارویی ایشان را پرداخت میکنم . اما متاسفانه همسر این خانم با فشار آوردن این خانم را مجاب کرده که از من شکایت بکنند . شکایت از من بصورت حقوقی است . ضمنا بنده با این خانم قرارداد کتبی نداشتم چون نمیدونستم این خانم چه مدت در منزل ما میمونه و از مادرم مراقبت میکنه ۲ روز یا یکسال نمیدونستم . همچنین من در گذشته با چند شرکت بیمه سوال کردم که آیا به من در منزل برای خانم پرستار مادرم بیمه مسئولیت میدهند ؟ که پاسخ همه آنها منفی بود و دلیلشان هم این بود که اگر هر اتفاقی در هر جایی رخ دهد میتوان به شرکت بیمه اینگونه گزارش داد که آن اتفاق در آن منزل رخ داده به همین دلیل چون ما نمیتوانیم در صورت کذب خلاف آنرا ثابت کنیم از دادن بیمه مسولیت معذوریم . همچنین در منزل هیچ موردی نبوده که بنده نکات ایمنی را رعایت نکرده باشم و مسبب این اتفاق گاز و کتری و قوری بوده که در تمام منازل هست . بنده به هیچ وجه منشاء اثر نبودم و در اطاق خودم خوابیده بودم . حال سوالم اینست با توجه به اینکه به دلیل اخلاقی و انسانی بنده همچنان هزینه های دارو و درمان این خانم را تقبل میکنم آیا شکایت ایشان از بنده موجه است و ایشان میتواند در دادگاه مرا محکوم نماید .

0

بله در هر صورت ایشان میتوانند علیه شما شکایت کنند و برای مطالبه دیه اقدام کنند وشما ملزم به پرداخت دیه میباشید.

دکمه بازگشت به بالا