اگر به خانواده فردی اطلاع داده شود که فرزند شما بدهکار است میتوان اعاده حیثیت کرد؟

63 نمایشاعاده اعتبار
0 دیدگاه

با سلام مدتی قبل بنده پولی ب صورت نقد و بدون دریافت رسید ب شخصی پرداخت کردم که بعد از مدتی متوجه شدم آدم درستی نیست ب هزار زحمت پول را از ایشان پس گرفتم -ایشان در همین حین مزاحم بنده میشدند و پیشنهاد داشتن رابطه با من را میدادند و تهدید میکردنداگر قبول نکنم ب خانواده ام میگوید از من طلب کار است طَی فیش واریزی که بدهکاریشان را پرداخت کرده بودند-من أهمیت نمیدادم و ب ایشان ناسزا گفتم /الان ایشان آمده اند و ب خانواده من گفته اند از من طلبکارند و آبروی مرا برده اند/در ضمن ایشان راننده تاکسی هستند. الان من چکار باید بکنم با تشکر

شما کاری نمیتوانید بکنید و اطلاع دادن از سمت ایشان به خانواده موجب آن نخواهد شد که شما بتوانید علیه ایشان شکایت کنید.