نحوه سندگرفتن آپارتمان مسکونی به چه شکل هست؟

237 نمایشصورتمجلس تفکیکی

با سلام-ساختمانی که عملیات ساخت آن پایان یافته به صورت آپارتمان در آمده چهت دریافت سند های جدا گانه و صورت مجلس تفکیکی چکار باید انجام داد؟آیا ابتدا باید پایانکار گرفته شود یا ابتدا سند ؟

0

ابتدا باید مراجع کنید به شهرداری برای پایان کار و.اگر مالک یک نفر باشد جهت چاپ سند مالکیت صورت جلسه تفکیکی به دفتر املاک ارسال خواهد شد اما اگر مالکین بیش از یک نفر باشند صورت جلسه تفکیکی به دفترخانه اسناد رسمی مربوطه ارسال تا فقط جهت تنظیم تقسیم نامه اقدام نماید سپس آن را به اداره ثبت تحویل داده تا فرایند چاپ سند مالکیت ادامه یابد.

دکمه بازگشت به بالا