چه میزان پول برای مهاجرت نیاز است؟

209 نمایشمهاجرت

چه میزان پول برای مهاجرت نیاز است و در مقطع کاردانی میشود در آنجا تحصیل کرد؟ و اگر کسی دعوت نامه بفرستد هزنیه ها کم تر می شود؟

0

شرایط تحصیل با توجه به کشور متبوع میباشد که هر کشور مقررات خاص خود را دارد. میزان پول نیز بستگی به شرایط مهاجرت دارد که باید با وکیل متخصص در کشور مورد نیاز گفتگو و مشورت کنید.

دکمه بازگشت به بالا