اعتراض در شورای حل اختلاف به دلیل عدم ایفای تعهد چگونه میباشد؟

406 نمایشقرارداد کار

سلام ما حدود۳ساله که درگیر پرونده شورای حل اختلاف هستم موضوع کابینت سازی کابینت سازه به دروغ بما گفت که استادکاره و هزینه چوب نوع چوب دستمزد متراژ کمدها و کابینتها رو ازمون زیاد گرفت ما خواهان هستیم که یک بار کارشناس اومد خونه قرار شورا بنفع ما تمام شد خواهان با قرار اعتراض زد و دوباره درخواست کارشناسی کرد و دوباره به نفع ما قرار گذاشتن برای باردوم خوانده اعتراض زده بااعترلض خوانده چه اتفاقی میوفته؟ آیا پرونده به دادگاا میره؟

0

مشخص نخواهد بود به دلیل اینکه ممکن است برای بار دوم قرار کارشناسی گذاشته شود و به کارشناس سه نفره ارجاع خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان