نحوه اعتراض به عدم اجرای قرارداد چگونه است؟

59 نمایشقرارداد پیمانکاری
0 دیدگاه

با سلام.شرکت ما با یه سازمان دولتی قرارداد اجرای پیمان بسته ولی الان با گذشت بیش از3سال از تاریخ عقد قرارداد،قرارداد هنوز در حالت تعلیق است و شرکت ما با وجود صرف هزینه و صرف نیروی انسانی هیچ وجهی از این سازمان دریافت نکرده.میخواستم ببینم واسه طرح شکایت به کجا باید شکایت کنم؟

اول برای شرکت اظهارنامه بفرستید و مهلتی برای انجام تعهداتش قید نمایید در صورت عدم انجام تعهد، دادخواست حقوقی الزام به ایفای تعهدات ناشی از قراداد باید بدهید.