آیا برای ثبت ازدواج دوم نیاز به طلاق نامه است ؟

371 نمایشازدواج مجدد

سلام، آیا داشتن طلاقنامه برای ثبت ازدواج دوم زن الزامی است؟
طلاق در دفتر اسناد رسمی و شناسنامه زن ثبت شده است.

سلام خیر برای ثبت ازدواج دوم نیازی به طلاق نامه نیست چون موارد طلاق در شناسنامه شما ثبت شده است .

دکمه بازگشت به بالا