مجازات ارتباط جنسی مرد مجرد با زن شوهردار چیست؟

189 نمایشزنا

جرم ارتباط جنسی مرد مجرد با زن شوهردار چیست؟

0

در صورتیکه زنای محصنه باشد و برای بار اول باشد مجازات شلاق حدی خواهد داشت.

دکمه بازگشت به بالا
رزرو مشاوره با وکیل ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱