در صورتی که حکم عدم تمکین رد شده باشد می توانم درخواست ازدواج مجدد بدهم؟

105 نمایشازدواج مجدد

با سلام
اگه بخواهم مجوز ازدواج مجدد بگیرم با توجه به اینکه حکم عدم تمکین بنده رد شده است و درحال حاضر نفقه نیز پرداخت میکنم آیا حکم را میدهند ؟
و چطور باید اقدام کنم؟

سلام زمانی زوج می تواند درخواست ازدواج مجدد از دادگاه تقاضا کند که زن تمکین نکند و ناشزه باشد یا ترک زندگی کرده باشد یا ابتلا به جنون و اعتیاد مضرر باشد .در صورتی که دادخواست عدم تمکین شما رد شده باشد دادگاه مجوز ازدواج مجدد را صادر نمی کند.

دکمه بازگشت به بالا