آیا دادگاه می تواند بدون اجازه همسر اول ، اجازه ازدواج مجدد به زوج دهد ؟

89 نمایشازدواج مجدد

سلام چرا قانون به یک دختراجازه میدهد پنج سال بایک مرد زن دار رابطه داشته باشد پرنت تلفنش موجود است وبه جای اینکه مجازات یاجریمه شون کند حتی راحت بهشون اجازه ازدواج می دهد وزندگی یک زن بیچاره رو که چهارده سال با سختی بدست آورده وبا دوتا فرزند رو خراب کردند .لطفا راهنمایی کنید و من چه کاری میتوانم انجام دهم برای گرفتن حق و حقوقم؟

سلام اگر زمانی که رابطه ای بین همسرشما و آن خانم بوده قابل اثبات بوده همان زمان باید اقدام میکردید برای اثبات رابطه نامشروع.در صورتی که منجر به ازدواج دوم همسر شما شده است با تشخیص دادگاه این امر صورت گرفته است ( با دلیل و مدرک بوده) اگرخلاف این باشد شما باید ثابت کنید . در حال حاضر شما می توانید نفقه خود و فرزندانتان ( چه حال و چه گذشته با اثبات این موضوع) را در صورتی که همسرتان پرداخت نمی کند از دادگاه تقاضا نمایید.برای طلاق هم باید عسر و حرج خود را به دادگاه اثبات نمایید.می توانید مهریه خود را به اجرا بگذارید.

دکمه بازگشت به بالا