هفته ی پیش چند سکه ی عتیقه در حیاط منزل پیدا کردیم آیا این سکه ها به ما تعلق دارد یا میراث فرهنگی؟

127 نمایشجرایم میراث فرهنگی
0 دیدگاه

سلام
ما یک باغ اجدادی در استان تهران داریم که قدمت آن به زمان قاجار برمیگردد؛هفته ی پیش چند سکه ی عتیقه در حیاط منزل پیدا کردیم
آیا این سکه ها به ما تعلق دارد یا میراث فرهنگی؟
خیلی ممنون میشم اگه جواب بدید.

هر کس اموال تاریخی ـ فرهنگی را حسب تصادف به دست آورد و
طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط
اموال مکشوفه محکوم می‌گردد‌.