زنا با زن شوهر دار را چگونه میتوان اثبات کرد؟

194 نمایشزنا

باسلام بنده شک کردم که همسرم با کسی دیگر رابطه دارد و از او حامله است، چگونه میتوانم اثبات کنم و مجازات طرفین چیست؟

0

در صورتیکه اطمینان ندارید شکایت نکنید به دلیل اینکه همسرتان در صورتیکه نتوانید اثبات کنید میتوانند شکایت قذف علیه شما کنند. لذا مجازات زنای محصنه اعدام میباشد.

دکمه بازگشت به بالا
رزرو مشاوره با وکیل ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱