با ازدواج مجدد پدر آیا سلب حضانت از وی می شود؟

123 نمایشازدواج مجدد

باسلام ازدواج مجدد پدر موجب سلب حضانت از وی میشود یا خیر؟

سلام خیرچون پدرحق ولایت برفرزند دارد با ازدواج مجدد ایشان حق حضانت سلب نمی شود.

دکمه بازگشت به بالا