آیا با ارتباط پیامکی زنای محصنه اثبات میشود؟

465 نمایشزنا

باسلام اگر زن شوهرداری با پسر مجردی چت و سکس چت کرده باشدودرپیامد آنها عکس از اعضاء بدن و رابطه زنا انجام داده باشه که در صفحه چت تلگرام موجود واقرار کرده باشن هردوطرف زانیه وبساط مشروب نیز مشهود باشد وتمام مدارک موجود دردست شوهر این خانم باشد آیا اثبات بر زنا محصنه میشود؟ وحکمش چیست؟

0

خیر حتی اگر از طریق پیامک هم اقرارکرده باشند زنای محصنه اثبات نمیشود.

دکمه بازگشت به بالا