وکالتنامه بلاعزل خودرو چگونه تنظیم میشود؟

92 نمایشقرارداد فروش
0 دیدگاه

سلام.بنده یه خودرو خریدم و وکالتی فروشنده به نام من کرده(وکالت بلاعزل)و من خواستم خودرو رو به نام پسرم بزنم اما خودرو انگار مشکل داره(مشکوک به تعویض اتاق)و این رو فرد فروشنده به من از اول نگفته بود(هنوز هم قبول نداره)و در این صورت هم تعویض پلاکشم نمیکنن.من وجه رو داخل مغازه فروشنده کشیدم. میخوام بدونم که اگه یه وقت ایشون بد قولی کنه و خودرو رو پس نگیره من چگونه باید اقدام کنم و آیا قانون طرف من هستش؟

با توجه به عیب خودرو و اینکه فروشنده به اطلاع شما نرسانده است لذا میتوانید با استناد به خیار عیب برای فسخ قرارداد و مطالبه خسارت اقدام کنید.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.